6% REGELING BTW
In Nederland geldt er al enige jaren een vast btw-tarief op schilder- en stukadoorwerk.
Het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief.
Hieronder vallen ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de
gebruikte materialen.
Werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk vallen onder het 21%-tarief.
Bijvoorbeeld:
• Herstellen van de ondergrond met nieuwe vervangende delen van hetzelfde materiaal, zoals het aanbrengen van houten inzetstukken in kozijnen en het vervangen van houten onderdorpels
• Vervangen van ramen, deuren en kozijnen
• Kitwerk aan de constructie, zoals het afkitten van bouwelementen aan gevels
• Aanbrengen van glas en de bijhorende werkzaamheden
• Schuren en lakken van parketvloeren
• Schuren en lakken van een dragende (houten) vloer valt wel onder het 6%-tarief.
Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken.
Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 6%-tarief.
De schilder of stukadoor moet om dat tarief te kunnen toepassen in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever dat de woning ouder is dan 2 jaar.
Met de term woningen wordt aangeduid dat dit tarief alleen van toepassing is op het schilderen en stukadoren van huizen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond.
De belastingdienst eist in deze gevallen een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever inzake de ouderdom van de woning.